top of page

Oralna 
hirurgija

Oralna hirurgija je grana stomatologije koja se bavi koštanom i mekotkivnom hirurgijom usta i vilica. U ordinaciji CANINUS sve oralno hirurške intervencije izvode specijalisti oralne hirurgije prim. dr Tihomir Magazin i dr Mihajlo Magazin

IMPAKTIRANI 
UMNJACI

MAKSILARNI
SINUS

PARODONTALNA
HIRURGIJA

Impaktirani umnjaci

Impaktirani umnjak

Impaktiran zub predstavlja zub koji nije izrastao i nije se postavio na svoje mesto u zubnom nizu, dok semiimpaktiran zub predstavlja zub koji se probio kroz desni ali ne može do kraja da se postavi u zubni niz i tako vrši svoju funkciju.

Šta znači impaktiran, a šta semiimpaktiran zub?

Impaktiran zub predstavlja zub koji nije izrastao i nije se postavio na svoje mesto u zubnom nizu, dok semiimpaktiran zub predstavlja zub koji se probio kroz desni ali ne može do kraja da se postavi u zubni niz i tako vrši svoju funkciju.

 

Zašto se impaktirani umnjaci vade i kada?

Impaktirani umnjaci kao najčeći problem kod mladih u periodu nicanja tih zuba (od 18 do 21 godine) mogu da izazovu nelagodnosti, pa čak ponekada da budu i uzročnici teških infekcija.ž

 

Ukoliko se na snimcima i prilikom kliničkog pregleda ustanovi da nema mesta za njihovo nicanje, predlaže se njihovo vadjenje.

 

Idealno vreme za vadjenje umnjaka je u periodu dok još nije do kraja završen rast njihovih korenova, a to je od 15. do 18. godine života.

Ciste

Cista na zubu
Šta su ciste zuba?

Ciste su patološke tvorevine koje se javljaju u vilicam i mekim tkivima usta. Sačinjene su od tkivnog omotača koji je ispunjen cističnom tečnošću

Ciste se otkrivaju slučajno prilikom snimanja zuba ili kada se inficiraju pa se pacijen javlja stomatologu sa bolom. Najčešće su radikularne koje se javljaju oko vrha korena zuba, zatim folikularne koje se javljaju oko krunice neizniklog zuba. 

 
Kako se leče ciste zuba?

Ciste se leče hirurški. Operacija se izvodi u lokalnoj anesteziji i bezbolna je. U zavisnosti od veličine ciste nekada se ciste uklanjaju u 2 akta. Prvom operacijom se stvaraju uslovi za ispiranje ciste kako bi došlo do njenog smanjivanja, a u drugom aktu posle nekoliko meseci cista se u potpunosti uklanja.

Maksilarni sinus

Sinuzitis

Operacije maksilarnog sinusa mogu biti u cilju:

  • lečenje hroničnog sinuzitisa poreklom od zuba

  • lečenja komunikacije sinusa i usne duplje nakon vadjenja zuba

  • korekcije visine koštanog grebena gornje vilice (Sinuslift procedura)

Sinuzitis (zapaljenje sinusa)

Sinuzitis predstavlja infekciju sinusne šupljine bakterijam. Bakterije u sinusnu šupljinu mogu dospeti na 2 načina: putem nosa ili putem zuba. Kada govorimo o sinuzitisim treba znati da postoje 2 oblika: akutni sinuzitis i hronični sinuzitis koji nastaje od akutnog ukoliko se ne izleci adekvatno. Ukoliko se infekcija sa zuba prenese na sinus govorimo o sinuzitisu poreklom od zuba ili dentogenom sinuzitisu.

Kako se leči hronični sinuzitis dentogenog porekla?

Prvo je potrebno ukloniti zub uzročnik, nakon čega sledi ispiranje sinusa do smirivanja simptoma kako bi se sinus mogao operisati. Operacija se radi u lokalnoj anesteziji i bezbolna je. U toku operacije uklanja se samo hronično izmenjena sluzokoža sinusa. Postoperativni period traje 2 nedelje i podjednako je bitan koliko i operacije, pa je stoga jako važno da se pacijent pridržava uputstava koja dobije od lekara koji ga je operisao.

Parodontalna hirurgija

Operacija parodontopatije

Parodontalna hirurgija je grana stomatologije koja se bavi prevencijom i saniranjem posledica izazvanih parodontopatijom. 

Šta je to parodontopatija?

Parodontopatija predstavlja uznapredovalo hronično zapaljenje gingive. Ona pripada najčešćim oboljenjima uopšte. Zbog pristutva bakterija u zubnim naslagama (plak) dolazi do razvoja zapaljenja koje zahvata potporni aparat zuba koji je lokalizovan oko zubnog korena, a takođe može zahvatiti i okolne kosti.

Kako se leči parodontopatija?

Lečenje parodontopatije se sprovodi tokom više nedelja. I nakon završetka terapije, treba da imate u vidu da tokom čitavog života postoji povećan rizik za ponovnu pojavu zapaljenja gingive.

POČETNO LEČENJE (FAZA HIGIJENE)

Cilj prvog lečenja je da se omogući smirivanje zapaljenja ivice gingive da bi se pripremili uslovi za kasnije efikasno specifično lečenje parodontopatije. Vaš stomatolog tom prilikom vrši i profesionalno čišćenje zuba kojim se temeljno uklanjaju sve čvrste i meke naslage koje su vidljive iznad ivice gingive. U naredne dve nedelje neophodno je i da ovladate posebnim tehnikama čišćenja usne duplje i da ispirate usnu duplju dezinfekcionim preparatima i na taj način u kućnim uslovima izvršite pripremu za specifično lečenje koje će Vam propisati Vaš stomatolog.

SPECIFIČNO LEČENJE PARODONTOPATIJE

Bitna komponenta terapije je uklanjanje plaka iz gingivalnih džepova. Pri tome je cilj da se iz obolelih džepova u što većoj meri eliminišu bakterije sa plakom i toksičnim materijama. Pored toga se takođe uklanja i bolešću promenjeno tkivo iz gingivalnih džepova, kako bi se obezbedili optimalni preduslovi za uspešno lečenje. Ova terapija se obavlja posebnim instrumentima uz lokalnu anesteziju.

Moguće je prisustvo posebno dubokih džepova ili nepovoljnih anatomskih odnosa, što otežava kompletno lečenje. U takvim slučajevima može da bude neophodno da se čišćenje obolelih površina zubnog korena sprovodi primenom hirurških zahvata na parodoncijumu.

umnjaci
Ciste
sinus
parodontologija
bottom of page